Bài viết

goitudong.vn
  • phucnd
  • 27/11/2020

Cách đăng ký dịch vụ chữ ký cuộc gọi cho các mạng Viettel, VinaPhone, Mobifone, Vietnamobile

KHÁI NIỆM

Chữ ký cuộc gọi là dịch vụ giúp thuê bao gửi các thông điệp do thuê bao đó tự biên soạn lên màn hình điện thoại của người gọi đến hoặc người nhận cuộc gọi từ thuê bao. Dưới đây là minh họa các trường hợp mà thông điệp của chữ ký cuộc gọi sẽ được hiển thị:

👉 Thuê bao X sử dụng dịch vụ chữ ký cuộc gọi và thực hiện cuộc gọi tới thuê bao Y không sử dụng dịch vụ: Thông điệp mà thuê bao X cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao Y.
👉 Thuê bao X sử dụng dịch vụ chữ ký cuộc gọi và nhận được cuộc gọi từ thuê bao Y không sử dụng dịch vụ: Thông điệp mà thuê bao X cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao Y.
👉 Thuê bao X và Y đều sử dụng dịch vụ chữ ký cuộc gọi, thuê bao X thực hiện cuộc gọi hoặc nhận cuộc gọi từ thuê bao Y: Thông điệp mà thuê bao X cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao Y, thông điệp mà thuê bao Y cài đặt sẽ được hiển thị trên màn hình điện thoại của thuê bao X.

Việc kết hợp chữ ký cuộc gọi + tự động nhá máy (xem cách cấu hình TẠI ĐÂY) sẽ giúp bạn giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của mình thông qua nội dung của chữ ký. Và đặc biệt là, cách làm này giúp tiếp cận được nhiều khách hàng với chi phí rất rẻ.

 

CÁCH ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CHỮ KÝ CUỘC GỌI CHO TỪNG MẠNG

1. VIETTEL - iSign Plus

👉 Cách đăng ký:

- Gói ngày, soạn tin: DKN gửi 9002 (500đ / ngày).

- Gói tháng, soạn tin: DK gửi 9002 (6.000đ / tháng).

- Chữ ký cuộc gọi quảng cáo, soạn tin: DKI gửi 9002 (30.000đ / tháng). Chữ ký cuộc gọi quảng cáo giúp định danh thương hiệu của doanh nghiệp/tổ chức.

- Gói HSSV (dành cho học sinh, sinh viên): Soạn DKS hoặc DKSH gửi 9002 (3.000đ / tháng)

- Phí tin nhắn đến 9002 là miễn phí.

*** Lưu ý:

- Chữ ký cá nhân gói thường (không phải chữ ký gói quảng cáo) không được phép sử dụng nội dung quảng cáo / truyền thông / giới thiệu sản phẩm / dịch vụ / ngành nghề của cá nhân / hộ cá thể / tổ chức / doanh nghiệp. Tất cả những thuê bao không thực hiện đúng sẽ bị hủy dịch vụ để đảm bảo qui định của luật quảng cáo nhà nước.

- Số lần thay đổi chữ ký trong một ngày: không giới hạn.

- Số lần thay đổi chữ ký trong một tháng: không giới hạn.

- Mỗi thuê bao đăng ký dịch vụ được gửi chữ ký tối đa đến 200 thuê bao / ngày. Tuy nhiên, khi thay đổi nội dung chữ ký, số lượt gửi chữ ký sẽ được reset lại từ đầu. Vì vậy, nếu bạn muốn gửi chữ ký đến > 200 thuê bao / ngày thì cứ gửi hết 200 thuê bao, bạn cần thay đổi nội dung chữ ký.

- Mỗi thuê bao đăng ký dịch vụ chỉ được gửi chữ ký tối đa 3 lần / ngày cho 1 thuê bao khác. Tuy nhiên, khi thay đổi nội dung chữ ký, số lượt gửi chữ ký sẽ được reset lại từ đầu.

Tần suất hiển thị chữ ký cuộc gọi không được quá 3 lần / phút. Nếu vi phạm về tần suất thì dịch vụ sẽ tạm ngưng trong 30 phút.

👉 Cách tạm ngưng / khôi phục / hủy dịch vụ:

- Để tạm ngưng, soạn tin TN gửi 9002.

- Để khôi phục dịch vụ, soạn tin KP gửi 9002.

- Để hủy, soạn tin HUY gửi 9002.

👉 Các cú pháp khác:

- Tạo chữ ký cuộc gọi: TD <Nội dung chữ ký> gửi 9002. Nội dung chữ ký tối đa 147 ký tự không dấu và không có ký tự đặc biệt (nếu thay đổi trên web isignplus.vn thì tối đa 300 ký tự có dấu hoặc không dấu, có hoặc không có ký tự đặc biệt).

- Thay đổi chữ ký: ND <Nội dung chữ ký> gửi 9002.

- Xem nội dung chữ ký đã đăng ký: XEM gửi 9002.

- Xem chữ ký riêng đã thiết lập cho 1 số điện thoại, thực hiện cú pháp: XEM <Số điện thoại> gửi 9002.

- Xem chữ ký hot: HOT gửi 9002.

- Sao chép chữ ký từ số thuê bao khác: CP <Số điện thoại> gửi 9002.

- Kiểm tra cước: KT gửi 9002.

- Từ chối nhận chữ ký cuộc gọi từ tất cả các thuê bao khác: TC gửi 9002.

- Từ chối nhận chữ ký cuộc gọi từ một thuê bao: TC <Số điện thoại> gửi 9002.

- Kích hoạt lại việc nhận chữ ký từ tất cả các thuê bao khác: KHN gửi 9002.

- Kích hoạt lại nhận chữ ký từ một thuê bao: KHN <Số điện thoại> gửi 9002.

- Lấy thông tin hướng dẫn: HD gửi 9002.

 

2. VINAPHONE - vSign

👉 Cách đăng ký:

- Gói ngày, soạn tin: DK MS1 gửi 1557 (1000đ / ngày).

- Gói tuần, soạn tin: DK gửi 1557 (3000đ / 7 ngày).

*** Lưu ý: Các thuê bao di động đăng ký lần đầu dịch vụ chữ ký cuộc gọi của VinaPhone sẽ được miễn phí 1 ngày đầu sử dụng. Kết thúc thời gian miễn cước, dịch vụ sẽ được tính cước thuê bao theo gói đã đăng ký (nếu không hủy).

👉 Cách tạm ngưng / khôi phục / hủy dịch vụ:

- Để tạm ngưng, soạn tin: TAMNGUNG gửi 1557.

- Để khôi phục dịch vụ, soạn tin: KICHHOAT gửi 1557.

- Để hủy gói ngày, soạn tin: HUY MS1 gửi 1557.

- Để hủy gói tuần, soạn tin: HUY gửi 1557.

👉 Các cú pháp khác:

- Tạo chữ ký cuộc gọi: ND <Nội dung chữ ký> gửi 1557. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 160 ký tự, có hỗ trợ các ký tự đặc biệt.

- Xem chữ ký đã tạo: XEM gửi 1557.

- Xóa nội dung chữ ký đã cài đặt: XOA ND gửi 1557.

- Sao chép chữ ký từ số thuê bao khác: COPY <Số điện thoại> gửi 1557.

 

3. MOBIFONE - mStatus

👉 Cách đăng ký:

- Gói ngày, soạn tin: DK MS1 gửi 9226 (1000đ / ngày).

- Gói tuần, soạn tin: DK MS7 gửi 9226 (3000đ / tuần).

- Gói tháng, soạn tin: DK MS30 gửi 9226 (9000đ / tháng).

*** Lưu ý: Nếu bạn soạn DK gửi 9226, dịch vụ sẽ mặc định đăng ký gói tháng MS30. Bạn chỉ có thể đăng ký 01 gói cước tại một thời điểm. Nếu muốn đăng ký gói cước khác, bạn phải hủy gói đang sử dụng và đăng ký gói cước mới. Các gói cước sẽ được tự động gia hạn theo chu kỳ của gói đã đăng ký.

👉 Cách hủy dịch vụ:

- Soạn tin: HUY gửi 9226.

👉 Các cú pháp khác:

- Tạo / thay đổi nội dung chữ ký cuộc gọi: NDC <Nội dung chữ ký> gửi 9226. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 130 ký tự, có hỗ trợ các ký tự đặc biệt.

- Xem chữ ký đã tạo: XEM gửi 9226.

- Xóa nội dung chữ ký đã cài đặt: XOA NDC gửi 9226.

- Sao chép chữ ký từ số thuê bao khác: COPY <Số điện thoại> gửi 9226.

- Từ chối nhận chữ ký cuộc gọi từ tất cả các thuê bao khác: TC gửi 9226.

 

4. VIETNAMOBILE - MySign

👉 Cách đăng ký:

- Soạn tin: DK MS gửi 345 (6000đ / tháng).

*** Lưu ý: Gói cước sẽ được tự động gia hạn theo chu kỳ của gói đã đăng ký.

👉 Cách hủy dịch vụ:

- Soạn tin: HUY MS gửi 282.

👉 Các cú pháp khác:

- Tạo / thay đổi nội dung chữ ký cuộc gọi: TD <Nội dung chữ ký> gửi 282. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 120 ký tự.

- Thiết lập nội dung chữ ký riêng cho số điện thoại: TL <Số điện thoại> <Nội dung chữ ký> gửi 282. Nội dung chữ ký là Tiếng Việt không dấu, tối đa 120 ký tự.

- Tạo nội dung chữ ký cho nhóm: TAO <Tên nhóm> <Nội dung chữ ký> gửi 282.

- Thêm số điện thoại vào nhóm: THEM <Tên nhóm> <Số điện thoại> gửi 282.

- Cài đặt chữ ký cho các ngày trong tuần: DAT <Ngày trong tuần> <Nội dung chữ ký> gửi 282.

- Cài đặt chế độ chữ ký ngẫu nhiên: TUY ON gửi 282.

- Tạo danh sách thuê bao không gửi chữ ký: KO <Số điện thoại> gửi 282.

- Bật chức năng không nhận chữ ký: CHAN CK gửi 282.

- Tắt chức năng không nhận chữ ký: NHAN CK gửi 282.

- Trợ giúp dịch vụ: HD gửi 282.

 

❤️ Hi vọng các bạn thấy hữu ích với các thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ.

*** Tư vấn và hỗ trợ cài đặt: Gọi hotline: 0798 110 885 hoặc gửi email đến: [email protected]

 

Thông Tin Liên Hệ

Phone

0798 110 885

Address

Tầng 23, Tòa nhà T608, Đường Tôn Quang Phiệt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội